För Lantmännen Maskin är det personliga kundmötet nyckeln till framgång. En viktig faktor för verksamheten är att leva efter devisen ’alltid nära’. Vi pratar med Björn Nordgaard, om kommunikativa möjligheter, digitala svårigheter och interna förändringar.

Till avsnittet på iTunes >

Läs artikeln här >

Mer om Björn Nordgaard >

Lantmännen Maskin på Facebook >