Urb-it är en modern IT-plattform som erbjuder ett nytt, enkelt och smart sätt att shoppa. Vi bjöd in Urb-its marknadschef Celine Fierro för att höra mer om de marknads – och kommunikationsutmaningar man stöter på i en startup, hur man marknadsmässigt etablerar en ny tjänst i en konkurrenskraftig bransch. Men vi pratar också om komplexiteten i att lansera en ny tjänst, samt hur man applicerar och förankrar en beteendeförändring hos användaren.

Till avsnittet på iTunes >

Mer om Celine Fierro >

Mer om Urb-it >