De flesta kunder börjar idag sin köpresa genom att vända sig till vår främsta sökmotor. Varje minut formuleras nästan tre miljoner frågor – frågor som du ska besvara. Genom att informera och inspirera, underhålla och utbilda, byggs förtroendefulla kundrelationer som leder till lojalitet och ambassadörsskap.

Content marketing handlar om att servera potentiella och befintliga kunder innehåll de vill ha, när de vill ha det. Bra content marketing bygger inte på punktinsatser eller kampanjtänk. Det är ett pågående arbete som löpande måste analyseras, utvärderas och justeras längs vägen. Förändringstakten är högre än någonsin och med det ökar kraven på tillgänglighet, trovärdighet och relevans.

Vi på Brid ser content marketing som bra innehåll för dina kunder. Innehåll som helt enkelt skapar värde och löser just deras problem.