En strategi är utgångspunkten i all content marketing. Många jobbar med innehåll på olika sätt, men alla tänker inte på att strategisk kommunikation i grund och botten handlar om att påverka människor så att både de och din organisation tjänar på det.

En bra kommunikationsstrategi utgår från din organisations vision och affärsmål och tar sedan ut riktningen för kommunikationen på vägen dit.

Trollformeln är långt ifrån magisk: tillsammans med din organisation bryter vi ned relevanta affärsmål till specifika kommunikationsmål. När arbetet är klart finns en plan för vad som ska kommuniceras, samt när och hur det ska ske – en kommunikationsstrategi, helt enkelt.

Är detta något du behöver hjälp med? Kontakta vårt strategiska snille Fredrik.