Vill du sälja, informera eller förändra ett beteende? Så snart du vet vad din organisations mål är, så kan vi bidra med rätt kommunikation, i rätt kanal.

Stora Enso, Santander, LRF och Hjärta mjölk är några av de företag som anlitar oss för att få rätt innehåll i rätt kanal. För Stora Enso levererar vi ingående artiklar på engelska för både webb och print. Hjärta mjölk har valt att anlita oss i rollen som kommunikatör för webb och sociala kanaler. LRF har valt att anlita oss för att levandegöra strategiska affärsmål till tydliga powerpoints och djuplodande omvärldsanalyser. Till banken Santander bidrar vi både med copytexter, sajtuppdateringar och aktivitet i sociala kanaler i samband med de filmer vi producerar för deras räkning. Det handlar om rätt ord, i rätt kanal – för artiklar, copy, film- eller radiomanus.

Vill du ha hjälp med engelsk copy, manus, korrläsning med mera? Kontakta vår irländska copy Colm. Vill du ha stöd att skriva pressmeddelande, hantera sociala medier eller övrig svensk webbkommunikation? Kontakta vår kanalkunniga millennial Micaela eller vårt textgeni Sanna.