Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som arbetar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, och förhoppningsvis inspirera fler länder att följa i samma fotspår.

För att åskådliggöra hur Sverige möjliggör omställningen mot en fossilfri framtid krävdes något extra. Under vintern 2018 kontaktade Fossilfritt Sverige Brid, som i sin tur fick uppdraget att på ett kraftfullt och inspirerande sätt visualisera nio branschers färdplaner. Färdplaner som berättar hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

Brid omvandlade färdplanerna till filmmanus och resultatet blev nio filmer som redan hunnit visas på mässor, events och i sociala medier.

– Filmerna har fått ett mycket positivt bemötande, inte minst på industrimässan i Hannover där de visades i den svenska montern. De tydliggör hur den svenska industrin ser möjligheterna i omställningen till fossilfritt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Slutscenen i alla filmer avslutas på samma sätt – med att branschernas respektive huvudpersoner möts på en skolgård. Varför? Jo, en central del i arbetet är samarbete. Konkurrenter som verkar inom samma bransch måste samarbeta, likaså branscherna sinsemellan. Ja, vi alla måste helt enkelt samarbeta för att nå målet – ett fossilfritt Sverige 2045.

– Sverige kan utan tvekan, bli fossilfritt. Förutsättningarna finns. Kompetens finns. Tekniken finns. Nu handlar det om att mobilisera alla tänkbara krafter och lösa utmaningen. Genom att ställa om samtidigt som vi utvecklar vår industri och välfärd kan vi inspirera och övertyga resten av världen att en förändring är möjlig. Filmprojektet har hjälpt oss att visualisera just det, att det är möjligt. Men även att visa vägen framåt. Det har varit ett väldigt smidigt och professionellt samarbete, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Här kan du se alla nio filmer.