Den nylanserade ursprungsmärkningen Från Sverige har arbetats fram som ett svar på den ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel.

Inför lansering fick Brid det stora nöjet att arbeta fram Från Sveriges webbplats tillsammans med en teknikleverantör. Webbplatsen vänder sig till såväl konsument som märkesanvändare och har som syfte att skapa tydlighet och förmedla nytta för båda målgrupper.

Arbetet har innefattat:

-Strategi
-Webbutveckling
-Design
-Copywriting