Ett återkommande inslag i LRF:s kommunikation är att på ett realistiskt och vardagsnära sätt visa upp arbetet inom jord- och skogsbruk för allmänheten. Även att påvisa den samhällsnytta som det gröna näringslivet ger i form av mat, arbetstillfällen, öppna landskap och i arbetet med att skapa ett hållbart Sverige.

På temat ”Tillsammans får vi Sverige att växa” gjorde Brid en film i två varianter som användes till detta syfte för LRFs kommunikation. Brid producerade en kort variant på 20 sekunder som användes för reklam i TV4, samt en längre film på 90 sekunder som används både internt och i LRFs kommunikation mot allmänheten i sociala medier.

”Filmerna har gjort succé! Idén är bra, produktionen är bra och tekniken motsvarar de krav som ställs idag. Framgången beror också på att teamet från Brid har förstått den känsla som LRF vill förmedla kring det gröna näringslivets betydelse – både allmänhet och de som verkar inom jord- och skogsbruk känner igen sig.

Brid har genom att arbeta med kommunikation som rör jord- och skogsbruk medvetet och därmed uppskattat sig skaffat sig en kunskap kring näringarnas egenart som är en stor fördel för mig som beställare av material. Brids medarbetare är lyhörda, kompetenta, ansvarsfulla och relevanta för sin tid. De sätter mig som kund i centrum på ett både sympatiskt och professionellt vis. Jag kan varmt rekommendera Brid som en höggradig samarbetspartner när det gäller att leverera modern, målgruppsanpassad kommunikation. Brid levererar!” Olle Eriksson, Kommunikationschef, LRF.

Kort 20 sek version

Lång 90 sek version