Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Brid har fått uppdraget att producera en podcast-serie tillsammans med nyckelpersoner inom hållbara lösningar. Podcastens ambition är att göra hållbarhet mindre teoretiskt genom att ta upp intressanta frågeställningar till diskussion – som inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till Stora Ensos produkter.

Podcasten har varit väldigt lyckad med flera lyssnare än förväntat. Brid och Stora Enso förstod snabbt varandra och det visade sig bli en perfect match. 

Lyssna på podden här:
https://soundcloud.com/storaenso